Module Orientatie Ondernemerschap Statushouders
Regionaal Bureau Zelfstandigen

Doelstelling
1. Voorselectie statushouders met betrekking tot uitstroom naar werk en mogelijk ondernemerschap door middel van inventarisatie hard & soft skills, motivatie, persoonlijke situatie, ervaring, bedrijfsidee en doelgroepen.
2. Ontwikkelen van ondernemend gedrag, mobiliseren intrinsieke motivatie d.m.v. opdrachten die de deelnemer tijdens de bijeenkomsten en thuis uitvoert.

Opdrachten
De opdrachten die door de deelnemer gemaakt zijn worden toegevoegd aan de eindrapportage. Hierin staan o.a. opleidingsniveau (vertaald naar de Nederlandse situatie), sterke- en ontwikkel punten, motivatie en bedrijfsidee. Hierin wordt ook het taal- en schrijfvaardigheidsniveau van de deelnemer duidelijk.

Rapportage
Naast de opdrachten wordt tijdens de module gekeken hoe de deelnemer de opdrachten oppakt en uitvoert, in de groep functioneert, omgaat met zijn beperkingen, zijn begripsniveau, houding (pro-actief, oplossingsgericht, inzicht in de markt, etc) en sociale vaardigheden.

Na afloop ontvangt de consulent een evaluatie met daarin bovenstaande vaardigheden.
Plus een impressie van de hard skills (meetbare, functionele of technische vaardigheden) en soft skills (sociale en communicatieve vaardigheden zoals luisteren, samenwerken, initiatief nemen) mogelijkheden, belemmeringen, vervolgstappen en een aanbeveling voor het vervolgtraject; eigen bedrijf, parttime ondernemerschap, scholing of anders.

Tijdsduur en doorlooptijd
3 dagdelen bij max 4 deelnemers afgerond binnen vier weken
De module vindt plaats online of op locatie

Taalniveau, tolk/vertaler
De deelnemers hebben bij voorkeur taalniveau A2/B, of zijn de Engelse taal voldoende machtig. Indien nodig kan er met een tolk worden gewerkt.

Inhoud module
Dagdeel 1
· kennismaken, werkervaring en bedrijfsidee inventariseren
· online informatie zoeken (zoektermen) m.b.t. bedrijf starten in Nederland
· onderzoeken ondernemen land van herkomst versus Nederland
· informatie starten via Rbz

Dagdeel 2
· inventarisatie vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten m.b.v. ontwikkelings tools als het Wapenschild of de Creatiespiraal (afhankelijk van niveau van de groep)
· uitleg belasting en btw
· kennismaken met de begrippen markt, doelgroepen, klantonderzoek en concurrentie

Dagdeel 3
· kennismaken met de ondernemersbalie, gesprek over haalbaarheid van het bedrijfsidee m.b.t. de wet- en regelgeving
· Qredits financiering onderzoeken
· afronden met 3 vervolgacties in het kader van uitstroom naar werk

Wat de module oplevert voor de deelnemer
– deze heeft beter zicht gekregen op zijn vaardigheden, ontwikkelpunten en haalbaarheid bedrijfsidee
– heeft een indruk gekregen van de mate van ondernemend gedrag die wordt gevraagd in het Nederlandse werkveld
– de ideeën en wensen zijn getoetst aan de realiteit, de motivatie loopt daarmee in de pas
– een duidelijker perspectief en daarmee meer grip op beroepspraktijk (vervolgtraject)

voor de consulent
– de indruk en vermoedens m.b.t. de beroepsuitoefening van de cliënt worden getoetst (specifieke vragen kunnen daarin worden meegenomen)
– achtergrondinformatie over de persoonlijke situatie cliënt, zijn -vaardigheden en belemmeringen m.b.t. ondernemerschap
handvatten voor het vervolgtraject

Feedback consulenten
“Wat een positief nieuws is dit! De rapportage heb ik als zeer nuttig ervaren. Er staat informatie in welke ik niet in mijn rapportages vermeld heb staan.”
“Mijn cliënt was aangemeld om hem te informeren wat er nu kan worden gedaan om hem richting zijn doel te helpen. Dit zal hem meer inzicht geven hoe hij een succesvolle onderneming kan runnen. Dus ik ben het er zeer mee eens dat hij dit advies moet volgen!”
“De rapportage is heel helder en ik lees informatie welke mijn klant nooit met mij gedeeld heeft.”
“Het advies helpt mij goed! Ik zal mijn cliënt hiermee verder kunnen helpen richting passend werk”
“Erg fijn om zo een uitgebreid verslag terug te zien”